Živá krajina aneb o vodě a suchu v České Třebové s Jiřím Malíkem - přeloženo

Akce Příroda
jednodenní
Datum
Místo Česká Třebová
Věk 15 - 99 let
Začátek akce
Cena bez poplatku
Kontaktní osoba Hana Grundová
702292352
freoni@atlas.cz
Web akce: www.csop-podorlicko.org/novinky.php

Co na nás čeká

Přijďte na zajímavou besedu s předsedou spolku Živá voda, Stop HF a spolku přátel Zdobnického údolí, Jiřím Malíkem do Městské knihovny v Chocni. Budeme besedovat o projektu ve Zdoňově na Broumovsku, navracení vody do krajiny zejména pomocí revitalizací toků a niv. Jde totiž o bohužel nepříliš známý fenomén, který však zejména do budoucna bude ovlivňovat chod celé společnosti a nabývá stále více na důležitosti. Voda totiž je a čím dále více bude strategickou surovinou a je celostátním veřejným zájmem pokusit se ji vrátit do krajiny. To povede nejen ke zvětšení zásob (i pitné) vody, ale je to i odpověď na redukci účinků klimatické změny (např. povodně). Rozkývané klima se totiž mj. projevuje obdobími s větším suchem, které střídají větší srážky. To klade daleko větší nároky na zádrž vody v krajině. Klimatická změna však postupuje rychleji, než stačíme provádět kroky na nápravu vodního režimu krajiny. Příčiny tohoto jevu spočívají v nedostatečné rychlosti regenerace krajiny ze strany státu i soukromého sektoru (absence kvalitních odborníků a smysluplné koordinace prací). Prostředky se tak vynakládají mnohdy nehospodárně, jinde míří např. jen do tvorby rybníků či protipovodňových opatření, ale příčina – narušený vodní ekosystém v celé krajině – se dosud systémově neřeší. Další klíčovou potíží je skutečnost, že v minulých obdobích většinou stát zlikvidoval plně za státní finance funkce krajiny (odvodňováním pozemků, napřimováním a zahlubováním toků). Chemizací a těžkou technikou byla zničena úrodnost a vodu zadržující struktura půdy. Pokud to dnes hodlá soukromník či jiný subjekt, který by se chopil nelehkého úkolu investování nápravy starých chyb, napravit, pak krom nepochopení vlastníků hlavní bariérou je nedostatek financí. Dotace není stoprocentní a musí sehnat podíl na dorovnání potřebné výše finančních prostředků jinde než od státu. Tento neblahý stav právě vedl k tomu, že revitalizaci praktikují výhradně státní instituce s plným krytím dotace a tak jde práce pomalu i kvůli malým kapacitám. Soukromý či nevládní sektor se, ač by chtěl, nemůže do prací a grantování de facto zapojit, neboť akce jsou finančně vysoce náročné. Kde by soukromník vzal miliony Kč na to, aby na svých pozemcích napravil, co stát druhdy učinil? Krom ochrany přírody ochrany přírody a navracení vody do krajiny spolupracujeme na ekologických programech s farmou Dubno u České Skalice, kde máme i sídlo. Zde se snažíme pečovat o tamní přírodní rezervaci a okolí. Ve spolku nás pracuje sedm – podle typu činnosti přibíráme další dobrovolníky. V ranku zádrže vod máme za sebou: inženýrská činnost – získání projektové dokumentace na revitalizaci Bučnického potoka a územní rozhodnutí v CHKO Broumovsko pokus o revitalizaci odstaveného ramena Labe – Přírodní památka Hrozná (studie).

Co, kde a jak

Přednáška a beseda v Kulturním centru v České Třebové.

Dobrovolnická pomoc

Následně budete vědět a umět, jak zadržovat vodu v krajině.

Malá ochutnávka

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/dost-bylo-hloupe-krajiny.model-zdonov-amalie-a-dalsi-chytre-krajiny https://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/voda-a-krajina/rozhovor-s-jirkou-malikem-o-suchu-zadrzi-vody-a-modelech-zdonov-a-krinice.html https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vratme-potoky-do-puvodnich-koryt-a-ceska-puda-zadrzi-vody-jako-deset-orliku-vyzyva-ziva-voda-72035 https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/217562248410037-orlicke-hory-hraz-proti-hrazi/ https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/217562248430017-nesmyslna-zaplava/

Organizační tým

Těší se na tebe Hana Grundová, Tibor Schwarz, Jan König.

Kontakt

Kontaktní osoba: Hana Grundová
E-mail: freoni@atlas.cz
Telefon: 702292352
Webová stránka: odkaz