Zážitkové a dobrovolnické akce

Pojeď na víkendovou nebo prázdninovou akci vstříc novým zážitkům a přátelstvím. Vyraz s námi pomáhat přírodě a památkám a nebo na zajímavé semináře, besedy a exkurze pro veřejnost či větší osvětové akce, kterých se pravidelně účastníme.